Joga Nidra

Joga Nidra (Joga Snu czy też Medytacja w Świadomym Śnie), Jej Korzyści dla Twojego Ciała i Umysłu, i Jak Praktykować

Czym Jest Joga Nidra (Yoga Nidra) Czy Też Sen Jogina?

Joga Nidra, czyli „sen jogiczny” to systematyczna relaksacja (kierowana przez nauczyciela jogi lub nawet samego siebie) wytwarzająca stan świadomości między przebudzeniem a snem. Praktyka ta pochodzi z Indii i wspominana jest już w starożytnych hinduskich księgach Upaniszadach, jak i Mahabharacie. Również hinduska bogini o imieniu Joganidra (Yoganidra) pojawia się w skryptach Dewimahatmja (Devimahatmya).

Podczas praktyki Joga Nidra starannie zaprojektowane kroki sesji pomagają praktykującemu wejść w głęboką relaksację jogiczną i wyższy stan świadomości. Jej celem jest doprowadzenie do fizycznego i psychicznego odmłodzenia, a także głeboka transformacja osobowości na wszystkich poziomach.

Jakie Są Korzyści z Praktyki Joga Nidry?

Joga Nidra stała się coraz bardziej popularna w dzisiejszych czasach ze względu na wiele korzyści fizycznych, emocjonalnych i duchowych.

Jedna godzina Jogi Nidry jest tak samo regenerująca jak trzy godziny regularnego snu. Ludzie wychodzą z sesji, czując się odprężeni, trzeźwo myślący i odświeżeni, nawet po trudnościach ze snem w nocy.

Joga Nidra zmniejsza stres, napięcie i bezsenność, a także poprawia wydajność poznawczą i pamięć. Dodatkowo pomaga podnieść poczucie własnej wartości i pewności siebie, kreatywności, produktywności.

Joga Nidra poprzez swoje relaksujące i regenerujące działania poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne. Praktyka jogicznego relaksu Joga Nidra zmniejsza objawy lęku i depresji oraz leczy zespół stresu pourazowego, a także przewlekły ból.

Badania wykazały również, że może obniżyć poziom glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą. Co więcej, regularna praktyka może pomóc ciału wejść w jeszcze głębsze stany relaksu i szybszego gojenia i rekonwalescencji, oraz ogólnej regeneracji i odmłodzenia.

Jedną z największych zalet Joga Nidry jest to, że jest dostępna dla wszystkich, bezpieczna i łatwa do praktykowania.

Jak Ćwiczyć Joga Nidrę (Jogiczny Sen) – Na Czym Polega Praktyka?

Przed praktyką ważne jest, aby zastanowić się nad Sankalpą (osobista intencja praktyki). Ta intencja powtarzana regularnie we wszystkich sesjach przynosi ogromne rezultaty w poprawie zdrowia i jakości życia.

Jako, że praktyka wymaga wejścia w świadomy stan umysłu między snem a przebudzeniem wymaga spokojnego, cichego i niezakłóconego środowiska, w którym możesz naprawdę się rozluźnić.

Aby praktykować połóż się na plecach na twardej powierzchni (na przykład na macie do jogi na podłodze), zwykle w Szawasanie (Shavasana – Pozycja Trupa) z symetrycznie ułożonymi rękami i nogami.

Utrzymuj świadomość swojego oddechu, przywitaj swoje odczucia cielesne i obserwuj swoje myśli bez osądzania. Pozwól, aby ciało sie rozluźniało, utrzymuj spokojny umysł i akceptuj bez oceniania wszystko co odwiedza Twoją jaźń.

Sesja polega na skanowaniu ciała ze świadomością, uwalnianiu napięcia i doświadczaniu radości. Praktyka jest zwykle prowadzona przez nauczyciela, ale może być również wykonana samodzielnie, jeśli dobrze zrozumiesz jej technikę. Nagrane sesje dźwiękowe mogą być dla Ciebie bardzo pomocne. Zwykle trwają od 30 do 60 minut.

Czemu Służy Joga Nidra (Świadomy Sen czy też Medytacja w Śnie)?

Joga Nidra to forma Pratjahary (Pratyahara – Wycofanie Zmysłów), pozwalająca przekształcić swoją świadomość poprzez najgłębszy stan rozluźnienia ciała i umysłu. Ta technika medytacyjna to spotkanie Twojego wewnętrznego ja, którego nie doświadczasz w normalnej praktyce jogi.

Już pierwsze etapy obserwowania oddechu i skanowania ciała świadomością mogą być wykorzystywane do uwalniania się od stresu i napięcia w celu poprawy zdrowia i jakości życia.

Jest to potężna technika kontrolowania reakcji psychologicznych. Jest również skutecznym narzędziem do fizycznego i psychicznego uzdrawiania, a także manifestowania pożądanych celów życiowych.

Czy Joga Nidra Jest Bezpieczna (Czy Są Jakieś Przeciwwskazania Joga Nidry)?

Ta forma medytacji jest bezpieczna dla większości ludzi. Może jednak nie być właściwym rodzajem praktyki dla klinicznych zaburzeń psychicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa lub schizofrenia, ponieważ głęboka relaksacja Joga Nidra z zamkniętymi oczami może wywołać inny stan świadomości.

Podczas gdy joga Nidra jest ogólnie bezpieczna dla większości ludzi, jest przeciwwskazana dla osób u których zdiagnozowano ciężką depresję, ciężką traumę i poważne zaburzenia zdrowia psychicznego. Świadomy stan na pograniczu jawy i snu może mieć niepożądane skutki uboczne w przypadku osób, które mają psychozę lub poczucie zniekształconej rzeczywistości.

Również należy pamiętać, że chociaż Joga Nidra może być korzystna, to powinna być wykonywana prawidłowo i ostrożnie.

Jak Osiągnąć Stan Joga Nidry (Jakie Warunki Muszą Być Spełnione, aby Wejść w Stan Tak Głębokiego Relaksu i Medytacji)?

Jogę Nidrę osiąga się spełniając trzy następujące warunki:

 • utrzymując świadomość,
 • słuchając instrukcji,
 • i pozwalając umysłowi podążać za nimi.

Nie jest wymagany żaden ruch fizyczny; zamiast tego obracamy swoją świadomość przez różne części ciała, w celu uwolnienia od napięć. Praktyka ta nie wiąże się z koncentracją, a raczej z intencją, aby nie zasnąć przez cały proces.

Po spełnieniu tych warunków wchodzisz w stan głębokiego rozluźnienia i doświadczasz korzyści płynących z praktyki.

5 Etapów Joga Nidry

 • Pierwszym etapem jest początkowe odprężenie lub osiadanie.
 • Drugi etap to mentalne powtórzenie intencji (Sankalpa).
 • Trzeci etap to skanowanie ciała świadomością.
 • Czwarty etap to świadomość oddechu.
 • Piąty etap to wizualizacja i doświadczanie.

Następnie proces ten jest odwracany przez wychodzenie z głębokiego relaksu ku ponownemu uzewnętrznieniu.

5 Warstw Ciała / Istnienia Człowieka w Joga Nidrze

Poprzez tę medytację praktykujący jednoczy swoje Pięć Kosz (Pancha Kosha), czyli pięć warstw ciała: fizyczną, energetyczną, mentalną/emocjonalną, inteligencji i błogiego ciała.

 • Warstwa fizyczna jest namacalną warstwą, którą możemy zobaczyć i dotknąć.
 • Warstwa energetyczna jest warstwą prany, czyli siły życiowej, która przepływa przez ciało.
 • Warstwa mentalna/emocjonalna jest warstwą przelotnych myśli i emocji.
 • Warstwa inteligencji jest warstwą wyższego intelektu, intuicji i wewnętrznego przewodnictwa.
 • Wreszcie, warstwa błogości jest warstwą połączenia z najwyższą formą Twojego istnienia czy też Boskością.

Poprzez praktykę Joga Nidra możesz wprowadzić równowagę i harmonię we wszystkich warstwach swojej istoty i mocniej połączyć się ze swoim ciałem błogości, ostatnią najbardziej subtelną i wyrafinowaną warstwą swojego istnienia.

Jakie Podejście Stosuje Joga Nidra?

Joga Nidra zawiera technikę wycofania zmysłów (Pratyahara) wspomnianą w Sutrach Jogi Patandżalego (Patanjali Yoga Sutras) i zawiera najbardziej wyrafinowane praktyki samorozwoju wielu klasycznych jog:

 • Raja Yoga (Radża Joga – poprzez medytację),
 • Jnana Yoga (Gniana Joga – poprzez proszenie o mądrość i przewodnictwo najwyższej inteligencji),
 • Karma Yoga (Karma Joga – poprzez oczyszczanie swojego ciała karmicznego / skutkowo-przyczynowego),
 • Bhakti Yoga (Bhakti Joga – poprzez poddanie się sile wyższej czy boskości),
 • Hatha Yoga (Hoatha Joga – poprzez uzdrawianie i wzmacnianie swojego ciała i osobistą ewolucję),
 • Kriya Yoga (Krija Joga – poprzez podnoszenie świadomości i w ten sposób uczynienie swoich działań życiowych bardziej świadomymi i czystymi),
 • Kundalini Yoga (Kundalini Joga – poprzez pracę nad swoimi czakrami i ciałem energetycznym),
 • Laya Yoga (Laja Joga – poprzez rozpuszczenie jaźni ego i połączenie się z najwyższą jaźnią),
 • Mantra Yoga (Mantra Joga – poprzez mentalne intonowanie i wizualizacje mantr),
 • Nada Yoga (Nada Joga – poprzez skupienie się na zewnętrznych i wewnętrznych dźwiękach),
 • i Tantra Yoga (poprzez łączenie wielu technik wizualizacji dla rozwoju duchowego).

Dla Kogo Przeznaczona Jest Praktyka Joga Nidra?

Joga Nidra jest przeznaczona naprawdę dla każdego kto chce zmniejszyć stres, rozluźnić się lub osiągnąć wyższy poziom świadomości.

 • Na poziomie podstawowym praktyka może być stosowana przez osoby pragnące uzyskać korzyści zdrowotne.
 • Bardziej zaawansowana praktyka może być dla tych, którzy chcą wywołać określone zmiany w życiu i osiągnąć trudniejsze cele.
 • Najgłębsza praktyka jest dla tych, którzy aspirują do duchowego przebudzenia.

Czym Różni Się Joga Nidra od Medytacji?

Joga Nidra jest praktyką znaną jako “jogiczny sen” lub “relaks bez wysiłku” i różni się od tradycyjnej medytacji, ponieważ jest praktykowana podczas leżenia na plecach.

W przeciwieństwie do tego, medytacja jest szerokim terminem z różnymi stylami i sposobami praktykowania, ale zwykle odbywa się w pozycji siedzącej.

Celem Joga Nidry jest odmładzający „sen”, promujący głęboki odpoczynek ciała, podczas gdy medytacja w pozycji siedzącej polega na kontrolowaniu umysłu.

Medytacja zachęca do prostej pozycji siedzącej z wyprostowanym kręgosłupem dla lepszej koncentracji psychicznej. Joga Nidra kładzie nacisk na rozluźnienie ciała w pozycji leżącej do poziomu snu, podczas gdy umysł pozostaje świadomy.

Jakie są Podobieństwa między Medytacją a Joga Nidrą?

Joga Nidra i medytacja polegają na spowolnieniu i zinternalizowaniu uwagi. Z tych powodów Joga Nidra (sen jogiczny) jest często określana jako medytacja snu. W obu praktykach ćwiczy się czujność, uważność i zdolność osiągania szerszej świadomości. Wreszcie, obie praktyki mają na celu osiągnięcie stanu medytacyjnej absorpcji (Samadhi).

Czy Joga Nidra Pomaga Zasnąć?

Badania wykazały, że Joga Nidra może uzdrowić wzorzec snu, ponieważ zmniejsza stres i napięcie, i ogólnie rozluźnia ciało i umysł. Praktykujący regularnie doświadczają lepszego snu i głębszego wypoczęcia.

Joga Nidra może być stosowana, aby pomóc zasnąć wieczorem lub ponownie zasnąć po przebudzeniu w nocy. Joga Nidra może z powodzeniem być włączona do ogólnego planu leczenia bezsenności.

Co Joga Nidra Robi z Twoim Mózgiem?

Joga Nidra ma wpływ na całe ciało, w tym na mózg, obniżając jego fale do stanu Theta i Delta, związanych z wyższymi stanami świadomości. Theta (θ)4–8 Hz (głęboka relaksacja, skupienie do wewnątrz) i Delta (δ)0,5-4 Hz (sen).

W tym stanie podwzgórze jest aktywowane, co powoduje zmniejszenie aktywności współczulnego układu nerwowego. Prowadzi to do zmniejszenia stresu i zwiększenia zdolności mózgu do wchłaniania nowych informacji i przeprogramowywania siebie. Dodatkowo, jest to świadomy dostęp do stanu poza ego gdzie doświadczamy mistycznego poczucia Jedności.

Joga Nidra stymuluje również produkcję dopaminy, która jest rodzajem neuroprzekaźnika pozwalającego odczuwać przyjemność, motywację i satysfakcję. Dobre samopoczucie po osiągnięciu czegoś jest właśnie spowodowane przypływem dopaminy w mózgu.

Kiedy Nie Powinno Się Praktykować Joga Nidry?

Joga Nidra nie powinna być praktykowana zaraz po jedzeniu, ponieważ wtedy jest podatność do zaśnięcia. Nie należy również praktykować, gdy odczuwamy mocny niepokój czy stres, ponieważ nie zbyt łatwo praktykować w takim stanie. Lepiej wtedy pójść na spacer, pobyć wśród przyrody, aż umysł się troche uspokoi.

Kiedy Praktykować Joga Nidrę?

Joga Nidra powinna być praktykowana rano lub przed pójściem spać, ponieważ wtedy jesteś w najbardziej zrelaksowanym stanie, co sprzyja udanej sesji.

Joga Nidra na Lęk i Depresję

Joga Nidra reguluje autonomiczny układ nerwowy, a zatem może być stosowana jako ważna część uzdrawiania fizycznego i emocjonalnego. Promuje głęboki odpoczynek, który zmniejsza lęk, a także ładuje Cię energią i pozytywnością, aby pomóc w depresji.

Joga Nidra dla Zmniejszenia Stresu i Poprawy Jakość Snu

Przywspółczulny układ nerwowy jest aktywowany podczas sesji Joga Nidry, a tym samym zmniejszany jest stres i poprawiana jakość snu. Jest to również proste i nieryzykowne leczenie stresu, lęku i bezsenności. Dzięki regularnej praktyce może pomóc Ci odnaleźć spokój wewnętrzny i poprawić ogólny stan zdrowia.

Joga Nidra Podsumowanie – Relaksacja i Odprężenie Ciała i Umysłu Poprzez Skierowanie Uwagi do Wewnątrz

Joga Nidra, starożytna forma medytacji, znana jako sen jogiczny, pozwala Twojemu świadomemu umysłowi zrelaksować się i wnikąć w głębsze poziomy Twojej jaźni – podświadomość i nieświadomość.

Odrywasz się od wszelkich napięć, skupiając się na oddechu i kierując uwagę do wewnątrz poza normalne postrzeganie swojego ciała.

Wchodzisz w stan świadomości pomiędzy przebudzeniem a snem – ewolucyjny stan medytacji. W ten sposób Joga Nidra zabiera Cię w wewnętrzną podróż samopoznania, samorealizacji i ostatecznie duchowego przebudzenia.